browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Twee op drie Britse kinderen worden online gepest

Posted by on 3 oktober 2013

Bijna 70 procent van de Britse kinderen is het slachtoffer van cyberpesten, blijkt uit een groot onderzoek van een liefdadigheidsinstelling. Een op de vijf wordt zelfs dagelijks het leven zuur gemaakt.

Ditch the Label legde 700 jonge mensen een vragenlijst over pesten voor, meldt de Mirror. Op Facebook is het risico om gepest te worden twee keer zo hoog als op andere sociaalnetwerksites. Ook Twitter en Ask.FM zijn populaire sites onder pestkoppen.

Er werd geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes; zij worden even vaak getreiterd. Volgens oprichter Liam Hackett van Ditch the Label bewijzen de resultaten dat cyberpesten steeds meer voorkomt. Hij maakt zich zorgen over deze trend.

“Cyberpesten kan de eigenwaarde en toekomstperspectieven van jongeren ernstig beschadigen en we mogen het echt niet negeren”, stelt de Brit. Hij vindt dat de sociaalnetwerksites zelf een belangrijke rol spelen in het aanpakken van het gedrag. “Sociale netwerken zijn het moreel verplicht aan hun gebruikers om goede systemen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat pestgedrag kan worden gemeld en geregistreerd. Maar we zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat dit probleem wordt opgelost.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *